Search results

(1 - 20 of 2,110)

Pages

'S toil leinn am Fear ruadh a dh 'fhàg sinn
'S nuair chaidh i air Sàile
Tha mi sgìth bho 'n Tìm seo 'n Dè
O 's e mo Rùn am Maraiche
Òran an t-Saighdeir
Ged tha mise seo leam fhìn
Ho 's na hug hoireann o
Na Brògan a bh'aig Alasdair
Thug mi Sgrìob asam
'S e mo Rùn an t-Oighr' Òg
Faill ill è bha o hao gù
Seinn a ri o ho ro
Ho ri ho ro 'ille dhuinn
Òran nam Biasdan
Ho a ho tha mi fo Lionn-dubh
Och a Rùin, 's gura tu a th'air m'Aire
Seo an Tè bha còrdadh rium

Pages