'S fheàrr a bhith a dhìth a'Chinn na a dhìth an Fhasain